top of page

  תנאי האתר - משלוחים והחזרות של פריטים

תנאי רכישה:


תנאי רכישה:

לרוכשים באתר:

על האתר: סיכום של התנאים (להלן):

 1. האתר מספק מידע על מוצרים ומתן שירותים שונים (הדרכה, מיומנויות, פיסול, אמנות ועוד), בנוסף מעניק האתר סרטי הדרכה לצפייה באתר (מנהלי האתר שומרים על הזכות לאפשר צפייה חינם יחד עם צפייה בתשלום או ).

 2. רכישה באתר: האתר מאפשר רכישה בטוחה, מתחייבים שלא לעשות שימוש נוסף מעבר לרכישה, בנתוני הרוכש / מנוי. 

 3. משולחים והחזרות: *משלוחים בארץ יחויבו, לפי תעריף משלוח של דואר ישראל, ל-'משלוח שליחים', הסטודיו עושה כמיטב יכולתו לשמור על איכות הפריטים ושלמותם, עם זאת פגם שנעשה שלא בהליך היציר, אינו באחריות הסטודיו, יחד עם זאת הסטודיו ישתדל לפצות את הלקוח מומלץ לעיין בסעיפים המורחבים.

*ניתן להחזיר מוצר שלא נפתח ולא פגום עד 14 יום.

 

תקנון, ארוך:

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.levinsstudio.shop מטעם לוין סטודיו ע.פ. 304551732 בעלים של האתר. המפעיל ובעל הזכויות של האתר. לוין סטודיו,  מאפשר לאורחיו ולקוחותיו גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"):

 

 1. תנאי שימוש באתר

 

1.1.  תנאי השימוש באתר, שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת ורכישת מוצרים ו/או שירותים דרכו.

1.2.  כל שימוש בלשון זכר בתקנון ו/או באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.3.   שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת הגלישה / הזמנה באתר. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר בכל צורה ואופן, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

1.4.   נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעלי הסטודיו (לוין סטודיו), לכל דבר ועניין.

1.5.  בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

1.6.  תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת, לוין סטודיו שומר על זכותו לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.

1.7. המידע המצוי במרשמי האתר ו/או במחשבי לוין סטודיו, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.

1.8.  בכל מקום בו מצוין לוין סטודיו בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמו.

1.9.  הסטודיו, עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע מלא ומדויק אולם עשויים להופיע בו (באתר או בעלונים / פרסומים מטעם האתר) אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי העסק לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

1.10.  בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ל-לוין סטודיו, דרך פרטי ההתקשרות המצוינים להלן, בסעיף ‎7 לתקנון.

 1. אופן השימוש באתר על ידי המשתמשים

 

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישה בחנות ו/או  כל שימוש אחר (להלן: "משתמש" ו/או "לקוח"), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

2.1.   לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך ל-'לוין סטודיו' ובין אם לצד ג'.

2.2.   לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

 

 1. השירותים המוצעים באתר

 

3.1.  התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר / שירות לבין התמונה.

3.2.  הסטודיו רשאי לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר (הבעלים). המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההרשמה ו/או ההזמנה.

3.3.  הסטודיו רשאי לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו לפי השיקול הבלעדי של הסטודיו. הסטודיו יהיה רשאי להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. 

3.4.   הרשמה באמצעות האתר ואופן ביצוע הרכישה:

3.5.  מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. הסטודיו לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.

3.6.  מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. הסטודיו, שומר על זכותו לבטל הזמנה או שירות בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

3.7.  הרכישה באמצעות האתר תבוצע באמצעות אחד מכרטיסי האשראי (הבינלאומיים) בדולרים או בתשלום דרך אפליקציות - בשקלים, (מחוץ למערכת הרכישה המקוונת של האתר*) או במזומן (ניתן לבחור אופציה כזו באתר), התשלום במזומן מוגבל רק עבור הרוכשים מוצר באיסוף עצמי, כמו כן ניתן להעביר תשלום בהעברה בנקאית עם הוכחת ביצוע. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה, וכמובן העסקה תבוטל עד הסדר התשלום.

3.8.  השלמת הליך הרשמה או עסקה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות הודעה אשר תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח לאחר ביצוע הליך ההרשמה או העסקה. למען הסר ספק, אין בחיוב הלקוח בכדי לאשר שההרשמה או העסקה בוצעה ו/או שהשירות יינתן בסופו. כמו כן, הרשמה לאתר אינה מחייבת את הנרשם לקבל שירות או לרכוש מוצר, כמו גם שאינה מחייבת את הסטודיו, למכור למנוי באתר (במקרה בו יבחר הסטודיו לבטל או לא למכור מוצר, עצם הרשמתו של הרוכש לאתר אינה מהווה  קניין, אלא על-ידי הרשמה והסדרת תשלום, בנוסף לאישור על-ידי הסטודיו, לעסקה).

 

 

 1. ביטול עסקה ע"י הלקוח

 

4.1.   הלקוח רשאי לבטל עסקה ולקבל החזר כספי בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו (להלן: "החוק"), באמצעות מסירת הודעה בכתב על ביטול ההזמנה בכל אחד מהאמצעי ה-התקשרות המצוינים בסעיף ‎8 להלן בתקנון זה.

4.2.   לקוח רשאי לבטל עסקה, תוך 14 מיום ההרשמה או ביצוע העסקה ובמקרה של מתן שירות, עד 14 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת השירות.

4.3.   החזר כספי עקב ביטול עסקה יבוצע בהתאם לחוק ולאמצעי התשלום ממנו בוצעה הרכישה על פי כל דין ולפי מועדי חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע לפי סכום התשלום ששולם בפועל.

 ייתכן, כי החזר התשלום יהיה באמצעי שונה מאמצעי החיוב (אם החיוב היה באשראי, החזר תשלום הביטול, יועבר ללקוח באמצעי אחר, כגון העברה ישירה לחשבון בנק, כאשר במצב כזה סכום עמלת העברת הסכום, יגבה מהסכום הכולל של החזר).

4.4.  לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים / שירותים אשר בגינם לא שולמה תמורה כספית כגון מתנות, הטבות וכדומה.

4.5.  החזר מלא יינתן, רק אם שולם סכום מלא, למעט תשלום במספר תשלומים (במקרה שכזה, יוחזר רק הסכום ששולם בפועל, בנוסף לביטול העסקה ויתר התשלומים).

4.6.   החלפת מוצרים במוצרים אחרים ו/או כנגד קבלת זיכוי תבוצע בסטודיו ובכפוף להצגת קבלה או צילום דף חיוב בגין ביצוע העסקה, ובהתאם למועדים שלעיל.

 

 1. מוצר פגום / שבור ו/או לא כפי שתואר

5.1.  החזר כספי עבור פריט פגום / שבור יעשה  לפי שיקול הסטודיו - במקרה בו המוצר נפגם במהלך יצירת הפריט, ודבר הובהר ללקוח (כי הפריט פגום), עם זאת, הלקוח הסכים לקבלו חרף הפגם, אין הסטודיו מחויב בהחזר כספי.

5.2.   פריט שנפגם בדרכו או לאחר מסירת הפריט ללקוח:                                                                         א. אם ישנה הוכחה כי המשלוח הגיע שלם, אין החזר ופיצוי מצד הסטודיו.                                                           ב. אם לא ידוע מה גרם לפגם, וניכר כי שבירה או הפגם בפריט נעשה בשוגג או מזיד על-ידי גורם שאינו הסטודיו, אין החזר כספי.                                                                                                                                    ג. אם לא ניכר פגם אך המוצר אינו נראה כפי שתואר (עיין גם בסעיף 3.1), אם השינוי אינו חריג על לחוסר הכרה בין המוצר המקורי המוצג באתר או במדיה השונה של האתר (פליירים, פרסומות מטעם האתר), לבין הפריט שרכש הלקוח, לא יינתן החזר כספי עבור הפריט.                                                                                                                       ד. אם ניכר פגם בגלל תנאי משלוח לא הולמים, הסטודיו יהיה אחרי לפצות את הלקוח באחד מהדרכים הבאות: מוצר חלופי זהה במקום הפגום, מוצר אחר זהה בערכו למוצר ה-פגום, החזר כספי עבור הפריט בלבד בנוסף לפריט זול יותר כפיצוי על סכום המשלוח. הסטודיו שומר על הזכות לבחור את דרך הפיצוי העדיפה לסטודיו, יחד עם זאת תלקח לשיקול גם דעתו של הלקוח.                                                                                                                          ה. בכל מקרה של פיצוי או החלפת הפריט באופן פיזי (פריט ממשי), תעשה ההחלפה בבית הסטודיו (או בכתובת אחרת שתהא נוחה ללקוח, לפי שיקול הסטודיו).

 

 

 1. ביטול עסקה ע"י 'לוין סטודיו'

 

 'לוין סטודיו' יהיה רשאי לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

6.1.   אם נפלה טעות בהצגת הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר/שירות ובין אם בתיאור ומפרט המוצר/שירות.

6.2.   אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר/שירות ו/או תיאור המוצר/שירות.

6.3.   במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של הסטודיו.

6.4.   במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו, שלא בהסכמת הסטודיו מראש.

6.5.   אם נגמר השירות ו/או אין מקום פנוי בהרשמה מסוימת לאחר או לפני הליך הרישום.

6.6.   כאשר קיים חשש סביר (או ידוע בוודאות), על פי שיקול דעתו של הסטודיו, שהתמורה (תשלום) בגין הרכישה לא תתקבל.

6.7.   במקרה בו נחשד הלקוח בפלילים או עלול להוות סכנה, לסטודיו, לעצמו או לאחרים על-ידי רכישת השירות או המוצר.

6.8.   במקרה בו לא נעשתה הרשמה כראוי ו/או סופקו נתונים שגויים או חסרים של קונה המוצר או רוכש השירות.

 

 1. קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

7.1.   אתר האינטרנט והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות, שייכים ל-'לוין סטודיו' ו/או לצדדים שלישים אחרים.

7.2.   חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של 'לוין סטודיו', לרבות שימוש - עצמי ו/או מסחרי, אלא אם הסטודיו התיר זאת במפורש בכתב ומראש.

7.3.   כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת השם של האתר("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם "לוין סטודיו ('Levins Studio'), המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של הסטודיו והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית.

7.4.   כל האמור לעיל, חל על תכנים הקשורים  לאתר בעקיפין, וכן על כל פרסומות  היוצאת בכל סוג מדיה שונה, בדפוס, רדיו או כל אמצעי פרסום אחר.

 

 

 1. שירות לקוחות

 

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל לסטודיו בפרטים הבאים:

8.1.   טלפון: 052-70-44493

8.2.   דוא"ל: EMAIL: levinsstudio@gmail.com (נא לציין שם ומס' טלפון ב-דוא"ל).

8.3.      דרך האתר: www.levinsstudio.shop 

 1. אבטחת מידע

 

9.1.   הסטודיו נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות, האתר מוגן באמצעות הצפנה מתקדמת.

9.2.   כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS  ו SSL/TLS (דרך ספקית פלטפורמת האתר, WIX);  ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי הסטודיו. במקרים שאינם בשליטתינו ו/או הנובעים מכוח עליון, 'לוין סטודי' לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שעלול להיגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

9.3.   הסטודיו מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע העסקה או ההרשמה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.

9.4.   הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (A) שינוי כלשהו באתר ו/או (B) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:"Peep-Link", "Robot" "Page Scrape", "Spider" או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (C) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (D) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניין הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.

9.5.   מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד (הליך המסייע בתביעה) או הליך אחר, מובהר כי  ה-סטודיו יהיה רשאי למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות (הסטודיו), ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

 

 1. מדיניות הגנת פרטיות באתר

 

10.1.  פרטיות משתמשי האתר חשובה ל-'לוין סטודיו'. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקרי ו/או לקוחות האתר, האתר מספק מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וכל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.

10.2.   ייתכן ו-הסטודיו ימסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילות משתמשי האתר על פי בקשה מגורם משפטי מוסמך עקב הליך משפטי, או במקרים בהם 'לוין סטודיו' יסבור, בתום לב ובאופן הוגן, כי מסירת המידע חיונית לטובת מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות חשודות, בלתי חוקיות ו/או לצורך סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות ו/או לצורך הגנה על ביטחון והשימוש של לקוחות האתר וכן אופן ניהול התקין והמתמשך של האתר.

10.3.   במידה והנך (מבקר ו/או לקוח ו/או משתמש הנמצא מחוץ לגבולות ישראל), אנא שים לב כי אתה מעביר מידע, לרבות מידע אישי, למדינה ולתחום שיפוט שקיימים בה חוקי הגנת פרטיות והגנת מידע השונים מתחום שיפוטך, ואתה מסכים להעברת המידע לישראל ו/או לכל מדינה אחרת, ולשימוש וגילוי המידע אודותיך, לרבות מידע אישי, כמתואר במדיניות פרטיות זו.

10.4.   בכל מידע הנמסר לשם ביצוע הזמנה של מוצר, שירות או מידע, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה. המידע אינו מועבר לכל גורם אחר. מידע הנמסר אודות אדם אחר לצורך משלוח מתנה משמש למטרה זו בלבד. במקרה ששלחת לנו דוא"ל נשתמש בכתובת הדוא"ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא"ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר.

10.5.   במידע לא מזהה, כלומר מידע שאינו יכול להיות מיוחס לאדם מסוים, אנו עושים שימוש כדי לשפר את האתר שלנו ולעדכן את ההתנהלות המסחרית שלנו ואת שירותינו, כאשר מידע לא שמי זה מועבר גם לגורמים אחרים, בהם המפרסמים אצלנו. לדוגמא: מספר המבקרים באתר, מספר הנשים הנרשמות לשאלון מסוים באתר, וכדו', אך לא כל פרט מידע המזהה אישית את המבקר באתר.

10.6.   בכל בקשה לקבל מידע נוסף ניתן לפנות באופן ישיר ל'לוין סטודיו' תחת הלשונית "צור קשר" באתר או בפרטים המצוינים בסעיף ‎8 לעיל בתקנון זה, והסטודיו ישתדל לפעול בהתאם לבקשה.

 

 1.  מדיניות משלוחים:

           משלוחים בארץ (בתוך ישראל):

11.1.   פרטי המשלוח צריך לכלול את כל הפרטים, כתובת פיזית, הכוללת שם מלא של רחוב בית ו/או דירה (עם מספר בית דירה) וציון שם העיר. ותא דואר (אם קיים), מיקוד. ניתן להוסיף הערה שתסייע בהליך המשלוח.

11.2.  על הלקוח מוטלת חובה לספק כתובת תקינה ומעודכנת למשלוח. כתובת למשלוח שונה מזו הכתובה צריכה להיות מצוינת.

11.3.  טעות בכתיבת הכתובת על-ידי הלקוח: כל שליחה מחדש של מוצר, בעקבות טעות בהקלדה או ביטוי של כתובת, על-ידי הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום מלא עבור משלוח מחדש, הסטודיו שומר על הזכות לגבות תשלום עבור טרחה יתרה בעקבות משלוח חוזר.

11.7.   מארז מתנה, הסטודיו אינו מתחייב לספק מארז מתנה למוצר, אלא אם צויין אחרת במעמד הרכישה, באתר או על-ידי המוכר. הסטודיו מציע מארז מתנה מיוחד למוצרים, הסטודיו שומר לעצמו את האפשרות לדרוש תוספת תשלום, עבור מארז מיוחד, גם אם הדבר לא צויין בפירוש באתר ו/או במעמד הרכישה הטלפונית.

11.8.  טעות במשלוח עקב בעיה טכנית באתר, או בכתיבת הכתובת על-ידי נציג הסטודיו תזכה בפיצוי כגון משלוח על - חשבון הסטודיו, או כל פיצוי אחר שמנהל הסטודיו יחליט, כהולם. 

משלוח מחוץ לארץ (מישראל):                                                                                                           11.9.  כרגע כל המשלוחים לחו"ל מוקפאים, ניתן ליצור קשר  באחד האמצעים כפי שהם מופיעים בסעיף ‎8 לעיל בתקנון זה, כדי לאשר עסקה לחו"ל. תחת הגנת העסק ('לוין סטודיו') בתחום הביטוח ואחריות המשלוח לחו"ל.

 

 

 1.  מדיניות החזרות:

 

12.1.   ניתן להחזיר פריט תוך 14 יום, ללא קבלת פיצוי עבור דמי משלוח, אם היו כלולים במחיר.

12.2.   על הפריט להיות במצב תקין, ללא שנפתח או ללא סימני החלפה או פגיעה במוצר (פריט).

12.3.  פריט פגום לא יתקבל, כפי שמפורט בסעיף 5, ולא יהיה הקונה זכאי להחזר כלשהו (מלא או אף חלקי).

12.4. ניתן להחזיר פריט אחרי 14 יום ועד 30 יום, עם החזר כספי חלקי, שניתן לפי שיקול דעת הסטודיו, כאשר ייתכן שלא יינתן החזר ללא טענה מוצדקת (כגון, שינוי במראה המוצר או מקח טעות)  או יינתן פיצוי בצורת פריט אחר.

 1.  מראה המוצר, אישור ותשלום מקדמה:

 

13.1.   כל מוצר (פיסול, גילוף, עיצוב ממוחשב או מודפס, איור וכדומה) היוצא מהסטודיו, אחרי בדיקה קפדנית על איכות המוצר. עם זאת ייתכנו שינויים בין מראה המוצר שצולם או שראה הלקוח באתר או בכל אמצעי אופטי או דיגיטלי אחר, עד כ 30 אחוזים, במראה צבע וצורה. 

13.2.  הסטודיו משתדל ליצור קשר עם הלקוח כדי לוודא את כל הפרטים המיועדים ליצירת המוצר, מסירת פרטים שגויים או לא מדוייקים שגרמו לשינוי בין מראה המוצר, לעומת בקשתו או מראה המוצר בדמיונו של הלקוח לא יהווה עילה לקבלת פיצוי כלשהו (כספי או מוצר חלופי).

13.3.  צילום של המוצר אינו מעיד על מראהו הסופי אלא אמצעי לאישור של המשך תהליך יצירת המוצר עבור הלקוח, כאשר הסכמה על מראה המוצר על-ידי הלקוח מהווה אישור לסטודיו להמשך יצירת המוצר.

13.4.  תשלום עבור המוצר יהיה משלושה עד ארבעה חלקים: א. שליש מהסכום הסופי של המוצר הקדמה, ב. שליש לאחר השלמת מחצית העבודה ואישורה (הסטודיו מאפשר לאחד את ייתר התשלומים), ג. שליש אחרון לאחר שהלקוח קיבל את הפריט. כאשר סכום מארז ומשלוח אינם כלולים בסכום זה והוא ישולם בנפרד במעמד המשלוח, לפני שליחת המוצר, בכפוף להוכחת המשלוח (צילום הפריט בעת מעמד המשלוח, ולאחר המשלוח צילום של טופס המעיד על משלוח בפועל).

13.5.  ביטול יצירת מוצר על-ידי הלוח או מיופה כוחו, לאחר תחילת יצירתו ואישורו, יגרור הפסד של תשלום המקדמה (שליש מהסכום הסופי של המוצר).

 

ט.ל.ח

mishloh 2.jpg
maarz mishloah befnim.jpg
maarz mishloah 1.jpg
Return & Exchange Policy
bottom of page